Firma Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip A. Filip s. c. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Strzyżowskiej 95, 35-505 Rzeszów, prowadzona przez dyplomowanych konserwatorów zabytków (Maciej Filip i Aneta Filip) podejmuje kompleksową konserwację i restaurację elewacji i otoczenia obiektów sakralnych, zabytków kamienic, oraz zabytkowych wnętrz. Firma łączy 43 letnie doświadczenie zawodowe Pana Stanisława Filip (taty Macieja) zdobyte w kraju i zagranicą, oraz 16 letnie doświadczenie zawodowe Macieja zdobyte podczas prac w Polsce, Austrii, Egipcie oraz Włoszech. Posiadane wszechstronne i długoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizowanych usług i współpracy z fachowcami różnych specjalizacji pozwalają nam na osiągniecie najwyższego poziomu prac.

Do naszego 15 osobowego zespołu należą dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki, rzeźby, malarstwa, specjaliści budowlani oraz zespół techników doświadczonych w realizacji prac takich jak: izolacje fundamentów, konserwacji zabytkowych murów, cokołów, wątków kamiennych i ceglanych, zabytkowych tynków , konserwacji elementów drewnianych, zszywanie murów w systemie Helifix, zszywanie pęknięć konstrukcyjnych murów.

Firma dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj. samochody ciężarowe, samochody dostawcze, przyczepy, piaskarki ciśnieniowe, mikropiaskarki, kompresory urządzeni do wykonania izolacji ciśnieniowej oraz własne rusztowania.