Klasztor OO. Dominikanów w Lublinie c.d.

KONSERWACJA SKLEPIENIA I ŚCIAN WRAZ Z WYSTROJEM SZTUKATORSKIM PREZBITERIUM BAZYLIKI O.O. DOMINIKANÓW W LUBLINIE Prezbiterium bazyliki O.O. Dominikanów w Lublinie, sięgające historią odległych czasów średniowiecza, skrywało przez wieki przysłonięty warstwami tynków skarb, który odsłonięto podczas prowadzonych w 2012 r. poszerzonych badań. Na śc...


więcej....

Drzwi Katedry Zamojskiej

DRZWI DO KATEDRY ZAMOJSKIEJ OD STRONY POŁUDNIOWEJ Drzwi do katedry Zamoyskiej, pamiętające czasy fundatora Jana Zamoyskiego, do dnia dzisiejszego stanowią przejaw potęgi rodowej Zamoyskich oraz symbol siły i znaczenia kościoła w XVI w. Zbudowane z lica grubej blachy poprzecinanej ozdobną kratownicą z płaskowników, zostały pierwotnie wzbogacone...


więcej....

Sala Wenecka w Pałacu w Zarzeczu

KONSERWACJA SALI WENECKIEJ W PAŁACU DZIEDUSZYCKICH W ZARZECZU Sala Wenecka w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu należy do jednych z najokazalszych pomieszczeń XIX-wiecznego pałacu. Ze względu na zły stan zachowania sali, spowodowany m. in. występowaniem licznych rys i spękań ścian oraz zanikiem form sztukatorskich, konieczne było podjęcie prac k...


więcej....

Zespół figur z Kościoła WNMP w Jaśle

KONSERWACJA I RESTAURACJA ZESPOŁU FIGUR Z KOŚCIOŁA PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP W JAŚLE Zespół rzeźb autorstwa prof. Jerzego Bandury powstał w latach 70—tych XX w. z przeznaczeniem do ołtarza głównego kościoła farnego w Jaśle. Obecnie znajduje się wśród eksponatów Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie. Rzeźby tworzą oryginalny program ikonograficzny, w kt...


więcej....

Skrzynia renesansowa z Głogowa

KONSERWACJA POLICHROMOWANEJ SKRZYNI RENESANSOWEJ Z GOGOŁOWA Skrzynia z Gogołowa należy do nielicznych przedstawicieli renesansowego stolarstwa i snycerstwa na ziemiach Podkarpacia. Pochodzenie skrzyni związane jest z rodziną kolatorów Czarnkowskich, właścicieli Gogołowa w 1595 r. Przemawia za tym umieszczony na przedniej ściance herb Półkozic....


więcej....
01234